Organizacija udruženja

Organi upravljanja Udruženjem su Skupština i Uprava Udruženja. Skupštinu Udruženja čine predstavnici članova Udruženja:

predsjednik Udruženja:
Josip Ergović, NEXE d.d.

potpredsjednik Udruženja:
Mihajlo Mirković, Calucem d.o.o.

član Udruženja:
Joško Težulat, CEMEX Hrvatska d.d

član Udruženja:
Dario Vrabec, Holcim (Hrvatska) d.o.o.

 

Direktorica:

Maja Sefić

 

Unutar Udruženja aktivno sudjeluju i Radne grupe (više).