Proizvodni proces

1. Dovoz agregata

o Pažljivo izmjerene količine agregata, šljunka i frakcioniranog pijeska za proizvodnju betona, dopremaju se u tvornicu betona

2. Doziranje komponenti betona

o Cement i cement s primjesama (leteći pepeo, troska, silicijska prašina, itd.) skladište se u silosu u tvornici betona

3. Šljunak i pijesak

o Ostali materijali potrebni za proizvodnju kao što su krupni agregati (veličine oko 10-20 mm), finiji agregati (kao morski pijesak) i specijalne kemikalije također se skladište u tvornici betona

4. Doziranje sirovina

o Proces doziranja komponenti betona (odabir omjera svakog sirovinskog materijala) kompjuterski se regulira

5. Miješalica

o Sve prethodno izvagane komponente ispuštaju se u miješalicu, te se nakon vremenski određenog miješanja ispuštaju u kamion miješalicu

6. Isporuka betona

o Beton se isporučuje u kamion miješalici, u pokretnom bubnju neprekidnim okretanjem homogenizira se svježa betonska masa cijelim putem do gradilišta