Betonske ceste i druge prometne površine

U europskim zemljama, a najviše u Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj , Velikoj Britaniji beton se odavno primjenjuje u cestogradnji, dok u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. Stoljeća gotovo da nije izgrađena niti jedna javna betonska cesta. Također u Hrvatskoj jedva da i postoje tehnički propisi i specifikacije za gradnju betonskih kolnika. Stoga je IGH Institut d.d. u suradnji sa stručnjacima iz industrije cementa izradio „Smjernice za kolničke konstrukcije izvedene uvaljanim betonom“ čime se daje sveobuhvatna tehnička podloga za stručnu primjenu betona u izgradnji betonskih kolnika i drugih javnih prometnih površina tehnikom uvaljanog betona.

Smjernice za kolničke konstrukcije izvedene uvaljanim betonom